kontakt

kontakt

Fot. Bo Jaroszek

Najszybszy kontakt z dietetykiem
można uzyskać telefonicznie.
Per Vita Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Wejchertów 19A/4, 43-100 Tychy,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000826540
NIP: 646-298-13-95
REGON: 385467225
Kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł wpłacony
w całości

tel: 509915107
e-mail: dietetyk@pervita.pl
NEST BANK
39 1870 1045 2083 1065 5197 0001
 


  1. (wymagane)
  2. (wymagane)
  3. (wymagany poprawny adres emaill)
  4. (wymagane)
  5. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days