BMI


Wskaźnik BMI (Body Mass Index)
wskaźnik masy ciała, powszechnie stosowany w ocenie występowania niedowagi, odpowiedniej wagi, nadwagi i otyłości

 

bmi_wzor

waga2

 

 

< 16,00 – III stopień chronicznego niedoboru energii (wygłodzenie) !!!

16,00–16,99 – II stopień chronicznego niedoboru energii ( wychudzenie) !!

17,00–18,49 –I stopień chronicznego niedoboru energii (niedowaga) !

18,50–24,99 – zakres normy (waga prawidłowa)

25,00–29,99 – I stopień otyłości ( nadwaga) !

30,00–39,99 – II stopień otyłości (otyłość) !!

≥ 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna) !!!

Wg. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Jan Gawęcki, Lech Hryniewiecki (red.)